Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u de volgende Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid volledig gelezen en begrepen hebt, waaronder eventuele updates die nu en dan gepubliceerd worden op de site. Kivuto Solutions Inc. behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid naar eigen inzicht te wijzigen door deze publicatie te updaten.

De verwijzingen naar Kivuto Solutions Inc. (of Kivuto) in dit document zijn ook van toepassing op merken die het volledig eigendom zijn van Kivuto, namelijk Texidium en OnTheHub.

 1. Welke informatie vraagt u op over mij?
 2. Hoe verzamelt en gebruikt u persoonlijke gegevens?
 3. Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens inkijken, bijwerken of wissen?
 4. Hoe verzamelt en gebruikt u niet-persoonlijke gegevens?
 5. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er genomen om mijn gegevens te beschermen?
 6. Waar zullen mijn gegevens verwerkt worden?
 7. Wat is uw beleid inzake e-mails?
 8. Met wie kan ik contact opnemen met vragen of opmerkingen over dit beleid?

Let op: Het privacybeleid en de standaarden van Kivuto zijn in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (AVGB). De AVGB gaat in op 25 mei 2018. De bescherming die deze wetgeving biedt, is van toepassing op alle gebruikers van Kivuto's producten en diensten, zowel binnen als buiten de EU.

1. Welke informatie vraagt u op over mij?

Zowel persoonlijke als niet-persoonlijke gegevens over elke bezoeker kunnen op deze site opgevraagd worden. Het type informatie dat opgevraagd wordt hangt af van uw acties en interactie met de website.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden enkel verzameld wanneer u deze informatie vrijwillig verstuurt omdat het systeem ze nodig heeft, zoals bij het registreren en bestellen. Alle persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Noch uw naam, noch andere persoonsgegevens worden verkocht of beschikbaar gesteld aan derden, tenzij dit vereist is voor de uitvoering of vergoeding van uw bestelling of service. Meer informatie over het gebruik hiervan leest u verderop in dit Privacybeleid.

Niet-persoonlijke gegevens

Niet-persoonlijke gegevens worden opgevraagd via onze sitetechnologie om een persoonlijkere en relevantere ervaring te creëren tijdens uw bezoek. Met deze informatie kunnen wij ook de werking van de website verbeteren zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

2. Hoe verzamelt en gebruikt u persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens verzamelen

Persoonlijke gegevens mogen verzameld worden tijdens registratie, bestellen en factureren, tijdens contacten met de klantenservice of wanneer u deelneemt aan een prijsvraag. Persoonlijke gegevens zullen nooit gedeeld worden op een wijze die niet gerelateerd is aan de hieronder beschreven methoden zonder u op voorhand in te lichten over de intentie; tevens zal u de gelegenheid aangeboden worden om niet hierop in te gaan of op andere manier dergelijke niet-gerelateerde gebruiken te verbieden.

Registratie

Tijdens het registreren kunt u mogelijk gevraagd worden om uw naam en e-mailadres voor authenticatie- en verificatiedoeleinden. Deze stappen kunnen nodig zijn om te verzekeren dat gebruikers juist geïdentificeerd en geverifieerd zijn als een gekwalificeerde gebruiker. Sommige aanbiedingen en promoties op deze website kunnen beperkt zijn tot bepaalde soorten gebruikers (bijv. studenten, docenten of personeel) of tot leden van bepaalde organisaties. Door uw emailadres op te geven en vervolgens uw account te laten verifiëren, kunt u profiteren van deze aanbiedingen en promoties.

Bestellen en facturering

Wanneer u via een van de websites van Kivuto een bestelling plaatst voor een product dat niet gratis is, moet u mogelijk uw creditcardgegevens opgeven. Wanneer u een product bestelt dat fysiek wordt geleverd, moet u de nodige verzendinformatie (bijv.  een postadres) opgeven. Deze informatie kan nodig zijn om uw bestelling te vervullen en / of voor doeleinden van exportnalevingdoelstellingen. Uw creditcardgegevens worden niet op onze server opgeslagen. Deze worden uitsluitend ter controle aangeboden aan het transactieverwerkende systeem van de creditcardmaatschappij. Het kan ook zijn dat u gevraagd wordt om uw naam en emailadres voor het aanmaken van uw online ontvangstbewijs en voor ons om u emails met betrekking tot uw bestelling te kunnen versturen.

Klanten Service

Persoonlijke gegevens mogen verzameld worden wanneer u een probleem doorgeeft of wanneer u navraag doet bij onze klantenservice. Er kan een overzicht worden bijgehouden van de correspondentie om u als klant van een optimale dienstverlening te kunnen voorzien.

Deelname aan een Prijsvraag of Actie.

Verder kunnen gegevens van u verzameld worden voor de deelname aan prijsvragen en vergelijkbare acties, wanneer u zich hiervoor vrijwillig aanmeldt. Alle prijsvragen hebben hun eigen voorwaarden die kunnen worden ingezien op de pagina van de prijsvraag.

Persoonlijke gegevens gebruiken

Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, verhandeld of uitgeleend aan anderen.

Kivuto werkt wel samen met andere bedrijven om bepaalde taken namens ons uit te voeren, zoals het uitleveren van bestellingen en het verwerken van creditcardbetalingen. Deze partnerbedrijven hebben toegang tot persoonlijke gegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren. Ze mogen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Daarnaast kan informatie met betrekking tot de bestelling van een product gedeeld worden met de leverancier van dit product, ten behoeve van garantie- en ondersteuningsdoeleinden. Deze gegevens kunnen bevatten: uw naam, de datum van uw bestelling en het product dat u hebt besteld.

Als u vragen hebt over hoe één van onze zakelijke partners of leveranciers met uw informatie omgaat, dient u rechtstreeks contact met hen op te nemen.

3. Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens inkijken, bijwerken of wissen?

Toegang tot en bijwerken van persoonlijke informatie (recht op toegang)

Gebruikers kunnen op elk gewenst moment het volgende van Kivuto aanvragen.

 • Bevestiging of Kivuto persoonlijke gegevens van de gebruiker bezit
 • De locatie(s) waar Kivuto de persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerkt
 • Het doel / de doelen waarvoor Kivuto de persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerkt
 • Een kopie van alle persoonlijke gegevens van de gebruiker die Kivuto heeft, te verstrekken in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat.

Neem contact op met privacy@kivuto.com om bovenstaande informatie op te vragen.

Gebruikers kunnen de informatie en voorkeuren in hun accountprofiel op elk gewenst moment bekijken en bijwerken via de pagina Accountinformatie in hun WebStore, op voorwaarde dat ze zijn ingelogd op hun account.

Een account deactiveren

U kunt uw account laten deactiveren of verwijderen door klantenservice te contacteren. Echter, door dit te doen wordt uw toegang tot gedeelten die alleen voor leden zijn gelimiteerd. Gegevens van eventuele aankopen blijven echter beschikbaar in beveiligde, permanente records.

Persoonlijke gegevens verwijderen (het recht om te wissen)

Gebruikers kunnen verzoeken om alle persoonlijke informatie die Kivuto op enig moment over hen verzameld heeft, te verwijderen. Bij afwezigheid van een dringende juridische of zakelijke reden om de persoonlijke gegevens van een gebruiker te bewaren (bijv. naleving van een wet of een contractuele verplichting), zal Kivuto alle persoonlijke informatie over gebruikers die deze verzoeken doen permanent verwijderen of verbergen.

Indien nodig zal Kivuto ook contact opnemen met derde partijen waaraan Kivuto de persoonlijke gegevens van de gebruiker heeft doorgegeven en ervoor zorgen dat de gegevens ook uit de systemen en records van die derden worden verwijderd.

Neem voor het aanvragen van het wissen van uw persoonlijke gegevens contact op met: privacy@kivuto.com.

4. Hoe verzamelt en gebruikt u niet-persoonlijke gegevens?

Kivuto gebruikt hiervoor technologieën zoals cookies, pixel tags ("pixels"), en lokale opslag, om zo, zowel op als buiten onze website, producten, diensten en advertenties te kunnen bieden, beveiligen en begrijpen.

Niet-persoonlijke gegevens verzamelen

De status van uw verificatie wordt verzameld zodra u zich succesvol registreert via één van onze verificatiediensten. De resulterende status is niet-persoonlijk identificeerbare informatie en wordt opgeslagen voor het geval u uw status opnieuw moet laten verifiëren in de toekomst.

Niet-persoonlijke gegevens worden verzameld met behulp van technologieën zoals cookies. "Cookies" zijn gegevens die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De informatie die met deze technologie wordt verzameld is niet-persoonlijk en maakt het ons mogelijk om uw interacties met de site te optimaliseren.

Niet-persoonlijke gegevens gebruiken

Met behulp van cookies kan er algemene informatie in de vorm van patronen van klantverkeer en sitegebruik worden verzameld om het ontwerp, de lay-out en de doeltreffendheid van de website te verbeteren. Dankzij het inzicht in deze patronen kunnen wij relevantere inhoud aanbieden en de relaties met de klanten versterken. Daarnaast wordt de verzamelde informatie gebruikt voor doelgerichte communicatie om u een meer persoonlijke en op maat gemaakte ervaring te bieden. Met de cookies spaart u ook tijd uit, omdat het systeem uw persoonlijke instellingen onthoudt.

Merk op dat alle informatie enkel in samengestelde vorm verzameld en geanalyseerd wordt. Check uw browser om te verzekeren dat het gebruik van cookies toegestaan is voor een correcte werking van de site.

Kivuto Solutions Inc. kan een beroep doen op externe partners op het vlak van reclametechnologie om u relevante advertenties aan te kunnen bieden op websites buiten ons netwerk. De partner op het vlak van reclametechnologie verschaft ons volgtechnologie, zoals een cookie, die door ons toegevoegd wordt aan uw browser. Hierdoor kunnen wij u uiterst relevante advertenties aanbieden op hun partnerwebsites, volgens uw verbintenissen met deze site. Indien u meer informatie wenst over dit proces of niet wenst eraan deel te nemen, gelieve dan contact met ons op te nemen.

Cookies beheren

Er zijn bedieningselementen in uw browser beschikbaar om cookies toe te staan, te blokkeren of te verwijderen. Voor instructies over het beheren van de cookies die deze andere websites gebruiken, kunt u terecht op de volgende website: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

Houdt u er rekening mee dat, door uw cookie-instellingen aan te passen, eerdere instellingen of voorkeuren niet meer van kracht zullen zijn. Het gebruik en de functionaliteit van de site zullen aan verandering onderhevig zijn, inclusief de mogelijkheid om bepaalde producten te kopen en om de inhoud op de site te bekijken.

5. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er genomen om mijn gegevens te beschermen?

Veiligheidsmaatregelen

Uw gegevens worden beschermd op het moment dat deze worden verzonden, maar ook als ze zijn opgeslagen. Uw account en profielgegevens zijn met een wachtwoord beveiligd, zodat alleen u toegang hebt tot deze persoonlijke gegevens. Op het moment van aankoop zorgt SSL-software (Secure Sockets Layer) ervoor dat alle ingevoerde gegevens vóór verzending worden versleuteld. Op die manier worden alle klantgegevens op beveiligde servers van het systeem beschermd tegen toegang door onbevoegden.

Meldingen over schending

In het geval van een beveiligingslek die een potentieel risico vormt voor de persoonlijke gegevens van gebruikers, zorgt Kivuto ervoor dat de juiste autoriteiten binnen 72 uur na ontdekking op de hoogte worden gesteld van het lek.

Als wordt vastgesteld dat een beveiligingslek een groot risico voor de rechten en vrijheden van een of meer getroffen gebruikers vormt, zullen alle redelijke inspanningen worden gedaan om contact op te nemen met deze gebruikers en hen op de hoogte brengen van het lek en de mogelijke gevolgen daarvan.

6. Waar zullen mijn gegevens verwerkt worden?

Kivuto Solutions Inc. is een Canadese onderneming met kantoor te 126 York Street, Suite 200, Ottawa, Ontario, Canada. Persoonlijke informatie die door Kivuto is verzameld wordt opgeslagen op servers die zich in Canada bevinden en zullen niet worden overgedragen naar een ander land tenzij dit nodig is als onderdeel van de uitvoering van de dienstverlening of als dit verzocht wordt door de gebruiker (zie hieronder).

Als gevolg van afspraken met onze partner- software-uitgeverijen en Canadese wet- en regelgeving zullen uw gegevens voor zeven jaar in versleutelde backups worden opgeslagen op onze servers.

Privacywetten en -vereisten verschillen naargelang het betreffende land. Wees u zich er echter van bewust dat alle informatie die door de websites van Kivuto verzameld wordt beschermd wordt door de algemene voorwaarden van dit Privacybeleid en mededelingen met betrekking tot de privacy die op u van toepassing zijn, onafhankelijk van welk land de informatie afkomstig is.

Persoonlijke gegevens overdragen (gegevensoverdraagbaarheid)

Gebruikers kunnen verzoeken om alle persoonlijke informatie die Kivuto heeft verzameld over hen over te dragen van Kivuto naar een andere gegevensverwerker van hun keuze.

Merk op dat Kivuto alleen persoonlijke informatie over een gebruiker zal overzetten naar landen en organisaties als dit wettelijk is toegestaan ​​en als ze vergelijkbare niveaus van bescherming bieden voor de persoonlijke gegevens van gebruiker.

Neem voor het aanvragen van het overzetten van uw persoonlijke gegevens naar een andere gegevensverwerker contact op met: privacy@kivuto.com.

7. Wat is uw beleid inzake e-mails?

Kivuto Solutions Inc. voldoet volledig aan de CAN-SPAM Act van 2003 en de Canadese wet tegen Spam (CASL). Kivuto zal uw emailadres niet delen, verkopen, verhuren, uitwisselen of een derde autoriseren om het te gebruiken voor commerciële doelstellingen zonder uw toestemming. Indien u denkt dat u ten onrechte een email van ons ontvangen heeft, neem dan contact op met privacy@kivuto.com.

U kan één of meer van de volgende e-mails van Kivuto Solutions ontvangen.

Account- en dienstgerelateerde email

Kivuto Solutions Inc. behoudt zich het recht voor om u e-mails te sturen die betrekking hebben op de status van uw account. Dit omvat bestellingsbevestigingen, mededelingen met betrekking tot hernieuwing/vervaldata, mededelingen met betrekking tot problemen met uw creditcard, andere transactionele e-mails en berichten over belangrijke wijzigingen aan de diensten van de website en/of ons Privacybeleid. Als u zich voor online-discussies of andere diensten hebt geregistreerd, ontvangt u mogelijk een e-mail specifiek met betrekking tot uw deelname aan deze activiteiten.

E-mail Nieuwsbrieven

Kivuto Solutions Inc. biedt verschillende nieuwsbrieven per email aan. U zal deze alleen ontvangen wanneer u er eerder voor gekozen hebt om deze vorm van communicatie te ontvangen. Als u niet langer een specifieke nieuwsbrief wenst te ontvangen, volg dan de afmeldinstructies op die onderaan elke nieuwsbrief staan.

Promotionele Email

Kivuto Solutions Inc. kunnen u periodiek berichten sturen over producten en diensten waarvan Kivuto denkt dat deze interessant voor u kunnen zijn (indien u zich eerder voor het ontvangen van dit soort berichten heeft aangemeld). U kunt ervoor kiezen om in de toekomst geen berichten meer te ontvangen door de afmeldinstructies op te volgen die onderaan elke e-mail staan.

Enquête E-mail

Kivuto kan u e-mails sturen om u uit te nodigen deel te nemen aan gebruikersenquêtes, waarin wij u om feedback vragen over onze diensten en bestaande of toekomstige producten en diensten, alsmede om informatie om onze gebruikers beter te leren begrijpen. Gebruikersenquêtes helpen ons enorm bij het verbeteren van onze diensten. Alle informatie die Kivuto in dergelijke enquêtes verkrijgt, zullen intern gebruikt worden. De informatie zal alleen in geaggregeerde vorm worden gedeeld met gelieerde derden.

HTML-E-mail

Als u zich aanmeldt om email van ons te ontvangen, dan zult u zowel emails ontvangen met platte tekst en in HTML-formaat (met afbeeldingen). Als u ervoor kiest om onze emailberichten met HTML-indeling te bekijken, kunnen we een één-pixel-.gifbestand plaatsen om te bepalen of lezers de email al dan niet hebben bekeken. Dit proces laat geen informatie achter op uw computer, noch verzamelt het informatie van uw computer. Kivuto kan deze gegevens alleen delen met derden in geaggregeerde vorm ter verbetering van de kwaliteit van de emails en aanbiedingen die wij versturen.

E-mails van U

Houd er rekening mee dat, als u ons e-mails stuurt, de informatie die u verstrekt in deze e-mails mogelijk niet veilig of versleuteld is en dus toegankelijk kan zijn voor anderen. Het is aangeraden voorzichtig te zijn wanneer u besluit persoonlijke of vertrouwelijke informatie in emails te vermelden. Kivuto zal uw emailadres gebruiken om rechtstreeks te reageren op uw vragen of opmerkingen.

8. Met wie kan ik contact opnemen met vragen of opmerkingen over dit beleid?

Als u vragen, opmerkingen, zorgen of klachten heeft over deze privacy of over de manier waarop Kivuto uw persoonlijke gegevens verwerkt, kunt u contact met ons opnemen op de volgende manieren.

per email

Stuur alstublieft alle privacy-gerelateerde vragen naar privacy@kivuto.com.

per telefoon

VS / Canada (gratis)

1-866-435-4722

Australië (gratis)

1-800-426-231

Frankrijk (gratis)

0800-916021

Duitsland (gratis)

0800-182-8612

Hongkong (gratis)

800-968-781

Maleisië (gratis)

1-800-815-302

Spanje (gratis)

900-809754

Verenigd Koninkrijk (gratis)

0-800-098-8436

Andere landen

+44-845-8697566

per post

Noord-Amerika
(hoofdkantoor)

Kivuto Solutions Inc.
126 York St., Suite 200

Ottawa, Ontario, Canada

K1N 5T5

EMEA

Kivuto Solutions Inc.

2nd Floor, 16 South Main Street
Naas, Co. Kildare, Ireland